DUYURU

Yönetim kurulumuzun 14/06/2023 tarihli 373 sayılı kararı ile Bölgemizin Olağan Genel Kurulunun 17/07/2023 tarihinde saat 14.00  ‘de AKFOOD Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi toplantı salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25/07/2023 tarihinde yine çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının da 02/08/2023 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

 

 

GENEL KURULDA OY KULLANMA ESASLARI

 

            Genel Kurul toplantı çağrısının yapı kullanma yapı kullanma izni almış katılımcıya katılımcılara toplantı tarihinden en az 15 gün önce yapılması, bu 15 günlük sürenin hesaplanmasında duyuru tarihi ile toplantı gününün hesaba katılmaması, çağrının, toplantı yeri, günü, saati ve gündemi belirtilerek yapılması, yapılacak çağrıda toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı tarihinin belirtilmesi, (toplantılar arasındaki süre 7 günden az, 15 günden fazla olamaz) ayrıca; çağrı yazısı ekinde katılımcılara, yönetim ve denetim kurulu raporu, bilanço, gelir - gider hesapları tablosu, tahmini bütçe ve çalışma programının gönderilmesi, çağrı yazısı ve eklerinin bir suretinin genel kurul toplantı salonunda bulundurulması ve yönetim ve denetim kurulu üyelerinden en az birinin genel kurul toplantısında olması gerekmektedir.

            Yönetmeliğin “Genel kurul” başlıklı 11. maddesi altıncı fıkrası “…Genel kurulda müteşebbis heyetin devamına karar verilmesi halinde Genel kurullar dört yılda bir seçimli olarak yapılır.” şeklinde değiştirilmiş ve genel kurul yapan ancak müteşebbis heyetin görevine devam ettiği Organize Sanayi Bölgelerinde genel kurulların dört yılda bir seçimli olarak yapılacağı hüküm altına alınmış olup, bu durumda olan OSB’lerde olağan genel kurul toplantıları dört yılda bir seçimli olarak yapılacaktır.

            “Genel kurulda oy hakkı ve temsil” başlıklı 19’uncu maddesi hükümleri gereğince, tüzel kişi olan katılımcıların temsili ile ilgili olarak;

  -Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB’lerde yapı kullanma izni almış olan her katılımcı, kendisi veya temsil ve ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilir. Katılımcılardan gerçek kişi olanların kendisi, tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişiler ise temsil ettikleri tüzel kişinin ticaret sicil tasdiknamesini ibraz etmeleri halinde genel kurula iştirak eder. Tüzel kişilik temsilcisinin OSB organlarına seçilebilmesi için tüzel kişiliğin temsil ve ilzamına yetkili olması gerekir.

- Tüzel kişiliği temsil ve ilzama müşterek yetkili olanlar ile birden fazla hisseli parsellerdeki hissedarlar, en az yarıdan fazla hissedarın imzaladığı muvafakat name ile içlerinden bir kişiye yetki verebilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişi parseli genel kurulda temsil eder.

- Kiracılar, yapı kullanma izni olmayan katılımcılar ve katılımcı olmayan müteşebbis heyet üyeleri genel kurula sadece dinleyici olarak katılabilir.

           -Genel kurula vekaleten katılım sağlanamaz,

        - Finansal kiracılar katılımcı olarak genel kurula iştirak eder.

         -Birden fazla parseli olan katılımcılar parsel sayısı kadar oy kullanabilir.

 

HABER BÜLTENİ

AKORSAB e-posta listemize kayıt olun, son duyuru ve gelişmelerden haberdar olun.